Otevřený dopis Aung San Suu Kyi

Květen 2005

Naše společnost, na počátku třetího milénia nazývaná a fungující jako globální, je díky moderním technologiím již s naprostou samozřejmostí schopna komunikovat, ať se člověk ocitne kdekoliv na světě. Dokonce i mimo naši planetu, v kosmu. Vše se tak stává součástí onoho velkého celku duchovního dialogu, který posunuje naši civilizaci stále dál.

Každý má právo, jakožto svébytná součást společnosti, účastnit se svým vlastním a autentickým dílem tohoto dialogu. Každý má co říci, čím přispět. Vám je však toto základní právo po řadu let odpíráno, snad právě proto, že Váš hlas, jemný, kultivovaný a inspirativní, dokáže rezonovat s takovou silou.

Věříme, a životní zkušenosti mé a mých přátel tuto víru jen posilují, že hlas volající po svobodě a spravedlnosti nelze umlčet. Proto jsme se rozhodli, společně s Jeho Svatostí Dalajlámou, princem Hassanem bin Talalem, prezidentem Frederikem Willemem de Klerkem a dalšími, sdruženými v iniciativě "Společná starost", zaslat Vám tento otevřený dopis.

Byli bychom velice poctěni, kdybyste se mohla stát členem tohoto neformálního otevřeného uskupení osobností z celého světa, které se vyjadřuje prostřednictvím společných stanovisek k nejdůležitějším otázkám dnešního světa, aby dobrým způsobem ovlivňovalo politická rozhodování při vědomí, že společným hlasem lze lépe prosazovat změny k lepšímu.

Prvním počinem iniciativy "Společná starost" je právě tento dopis, jako symbolický pokus společnou vůlí a slovem prorazit bariéru, kterou kolem Vás vystavěli totalitní dinosauři. Mnoho lidí z celého světa Vám píše dopisy, protože si Vás nesmírně váží, protože jste symbolem naděje a statečnosti. Víme, že tyto dopisy k Vám nikdy nedorazí. Ale také víme, že sílu slova ani zeď ani zbraně nezastaví. Váš hlas je inspirací naší společnosti, je světlem na cestě ke svobodě ducha. Nosíme jej v srdci. Nechť mu mohou naslouchat všichni lidé!

Václav Havel
Michael Novak
Mary Robinson 
George Soros 
André Glucksmann 
Jeho Svatost Dalajláma 
Karel Schwarzenberg 
Richard von Weizsäcker 
Vartan Gregorian
Frederik Willem de Klerk
Princ Hassan bin Talal 
Hans Küng 
Biskup Tutu