Praktické informace

Příchod na akci

Konference je otevřená pro veřejnost, ovšem pro vstup na všechny diskuse v paláci Žofín, Galerii Mánes a Goethe-Institutu je nutná předchozí registrace. I v letošním roce je pro úspěšnou kompletaci zapotřebí nahrát fotografii. Registrace je nyní otevřena. Diskuse a další akce v rámci Festivalu demokracie konané na jiných místech v Praze a v dalších městech jsou otevřené veřejnosti bez nutnosti registrace, kromě akcí, které jsou v programu uvedené jako „pouze pro zvané“. 
 

Vzhledem k velkému množství návštěvníků a omezené kapacitě jednotlivých prostorů a sálů velmi doporučujeme včasný příchod na akci. Po naplnění kapacity může být účastníkům vstup odepřen.

Svůj badge a konferenční materiály si budete moci vyzvednout před palácem Žofín v pondělí 17. října od 8:00 a v úterý 18. října od 7:30. Pro převzetí badge bude vyžadován platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas). Účastníci konference jsou pak povinni nosit nepřenosný badge po celou dobu konference.

Parkování není pro návštěvníky konference zajištěno.


Mobilní aplikace

Aplikace Forum 2000 Vám umožní získat co nejvíce informací o 20. konference Forum 2000 s titulem Odvaha převzít odpovědnost. Stáhněte si aplikaci zde:


Místa konání konference

Hlavní část programu konference se koná v paláci Žofín, Galerii Mánes a Goethe-Institutu. Ostatní panelové diskuze a akce Festivalu demokracie proběhnou například v Evropském domě a na mnoha jiných místech v Praze.


Bezpečnost

Vstup do paláce Žofín, Galerie Mánes a Goethe-Institutu je povolen pouze účastníkům, kteří mají viditelně umístěnou konferenční jmenovku. 

Prosíme návštěvníky, aby do prostorů konání konference nevnášeli objemná zavazadla. Menší osobní zavazadla a příslušenství lze odložit v šatně.


Přístupnost prostorů

Rádi bychom vás upozornili, že prostor „Delegates and Guests Lounge“ je přístupný pouze pro účastníky se jmenovkou označenou Forum 2000 Foundation, Delegate nebo Guest.

Bezbariérový přístup

Pro osoby s pohybovým postižením jsou přístupné tyto prostory: Palác Žofín, Galerie Mánes a Evropský dům.
Prostory Goethe-Institutu, Pražské křižovatky jsou dostupné po předchozí domluvě.


Jazyk

Pracovním jazykem konference je angličtina. Vybrané akce budou překládány do jiných jazyků či se v jiných jazycích uskuteční. Informaci o jazyku každé akce naleznete v programu.


Dress code

Upozorňujeme, že konference je formální akcí a je vhodné, aby návštěvníci této okolnosti přizpůsobili své oblečení. Doporučený dress code je business či business casual.


Foto a video

Během konference je povoleno fotografovat a pořizovat videozáznam profesionálními fotoaparáty pouze předem akreditovaným zástupcům médií. Návštěvníci si mohou přinést pouze neprofesionální automatické fotoaparáty (kompakty), které nemohou být používány s externím bleskem. Informace týkající se novinářské akreditace naleznete zde.


Internet

Účastníci konference mohou v prostorách Forum Hall paláce Žofín využít otevřené bezdrátové připojení k internetu (WiFi).