Výroční konference Česko-německého diskusního fóra: „Česko a Německo: co nás spojuje a jak se propojujeme v Evropě po pandemii“

29. září 2021

13. listopadu 2021, Brno

Dne 13. listopadu 2021 se bude v Brně konat výroční konference Česko-německého diskusního fóra s tématem „Česko a Německo: co nás spojuje a jak se propojujeme v Evropě po pandemii“, odrážejícím aktuálně probíhající dialog o budoucnosti Evropy. Diskuse se budou zabývat nejen obecným posílením demokracie EU v souvislosti se zkušenostmi z řízení pandemie, ale i konkrétními odpověďmi na otázky úlohy EU ve světě, zelené dohody, energetické transformace, technologických změn a digitalizace.

Výroční konference je organizována Nadací Forum 2000 spolu s Europäische Akademie Berlin ve spolupráci s Radou Česko-německého diskusního fóra a Česko-německým fondem budoucnosti.