Virtuální konference „Demokratická solidarita v Latinské Americe“

13. ledna 2021

Konference Nadace Forum 2000
17. – 19. března 2021, Online

Nadace Forum 2000 pořádá již pátý ročník konference „Demokratická solidarita v Latinské Americe“, která se bude konat online ve dnech 17. – 19. března 2021. Konference Demokratické solidarity rozvíjí diskuzi o pokojných a trvale udržitelných demokratických tranzicích, výzvách a kvalitě demokracie v regionu Latinské Ameriky. Letošní pátý ročník konference se zaměří na současný stav demokracie v regionu, přetrvávání autoritářských režimů, efektivitu mezivládních organizací a na další rostoucí výzvy, jimž demokracie v regionu aktuálně čelí. Třídenní konference bude složena primárně z uzavřených pracovních setkání politiků, expertů a aktivistů. Online veřejná diskuse poté proběhne 24. března 2021 a bude živě přenášena prostřednictvím komunikačních kanálů Nadace Forum 2000. 


Conferencia virtual “Solidaridad Democrática en América Latina”

Conferencia organizada por la Fundación Forum 2000
Marzo 17–19, 2021, Online 

La Fundación Forum 2000 está organizando la quinta edición de la conferencia "Solidaridad democrática en América Latina" que se llevará a cabo online del 17 al 19 de marzo de 2021. Las conferencias de Solidaridad Democrática buscan promover la discusión sobre transiciones democráticas pacíficas y sostenibles, desafíos y calidad de la democracia en la región latinoamericana. La reunión se centrará en el estado actual de la democracia en la región, la persistencia de los regímenes autoritarios, la efectividad de organismos intergubernamentales y los crecientes desafíos a las democracias consolidadas. El evento consistirá en tres días de grupos de trabajo privados con políticos, expertos y activistas. La discusión virtual pública tendrá lugar el 24 de marzo de 2021 y será transmitida en vivo a través de los canales de comunicación de Forum 2000.