Společně za rovnost pohlaví v době pandemie COVID-19

08. března 2021

Dnes, 8. března 2021, oslavujeme Mezinárodní den žen, který nám má připomenout, že je stále potřeba bojovat za rovnost žen a mužů a za odstranění diskriminace ve všech sférách života. To je obzvláště naléhavé v době, kdy pandemie COVID-19 prohloubila již existující nerovnosti, odhalila křehkost sociálních, politických a ekonomických systémů, a tím zesílila regresivní vývoj směrem k genderové nevyváženosti.

V rámci boje proti COVID-19 byly nepřiměřeně postiženy a vystaveny rizikům ženy a dívky, které pracují jako ošetřovatelky, pracovnice ve zdravotnictví, vědkyně a lékařky. Ale i v těchto obtížných dobách bojují za lidská práva. Kvůli pandemii COVID-19 se v Evropě stále častěji objevují incidenty a důkazy, které ukazují, že karanténa a izolace vedly ke zvýšení úrovně domácího, sexuálního a genderově podmíněného násilí, což zvýšilo potřebu ochrany. V Austrálii je v důsledku COVID-19 vyžadováno přehodnocení povahy placené a neplacené práce, zatímco v Asii nerovnost mezi pohlavími roste, jelikož jsou ženy neúměrně postiženy ztrátou pracovních míst a chudobou, která z toho vyplývá. Odhaduje se, že pandemie zanechá v Latinské Americe v chudobě 118 milionů žen a dívek, v Severní Americe byl zvrácen pokrok v oblasti zapojení žen do pracovní síly. V Africe se ženy starají o obyvatelstvo vařením polévek kvůli plošným karanténám během pandemie, zatímco bojují s patriarchátem, který se nadále projevuje v represivních, zkorumpovaných režimech a špatně vykonávané správě věcí veřejných.

U příležitosti Mezinárodního dne žen je více než důležité, že se v rámci obrany demokracie zasazujeme o prosazování rovnosti. Vyjadřujeme svou solidaritu se všemi odvážnými ženami, které denně prokazují své odhodlání a vytrvalost bojovat za lidská práva a demokracii a postavit se proti nespravedlnostem.

Vše nejlepší k mezinárodnímu dni žen!