Publikujeme reakci českých lidskoprávních organizací na prohlášení ústavních činitelů.

19. října 2016

"Česká republika je schopná si určovat zahraniční politiku sama." Publikujeme reakci českých lidskoprávních organizací na prohlášení ústavních činitelů.

Vážený pane prezidente,
vážený pane premiére,
vážení předsedové obou komor Parlamentu ČR,

s obavami jsme zaznamenali Vaše společné stanovisko k setkání Jeho Svatosti dalajlamy se členy vlády, a to z následujících důvodů:

1/ Česká republika je suverénní demokratickou zemí, která je schopna si v souladu se schválenou zahraničně politickou koncepcí určovat zahraniční politiku sama. Proto nevidíme důvod, proč by měli nejvyšší představitelé naší země jakkoli ujišťovat o své náklonnosti otevřenými dopisy, které mohou
svou servilitou spíše přispět ke znevážení české zahraniční politiky v očích české a světové veřejnosti, nežli její místo upevnit.

2/ Přijetí Jeho Svatosti dalajlamy kterýmkoli z ústavních činitelů by nemělo být důvodem pro zhoršení politických ani ekonomických vztahů mezi Českou republikou a Čínou. Byly to především předchozí vlády, které započaly budování zahraničně-ekonomických vztahů s Čínou a jejichž představitelé
rovněž Jeho Svatost dalajlamu při jeho návštěvách Prahy opakovaně přijali, přičemž spolupráce na poli zahraničního obchodu zůstala dlouhodobě nezměněna. V této souvislosti považujeme též za důležité podotknout, že agendy podpory lidských práv a zahraničního obchodu nejsou nikterak
v rozporu a spíše se mohou vhodně doplňovat.

Věříme, že Česká republika má určovat svou zahraniční politiku autonomně, aniž by podléhala vnějším vlivům.

Členové DEMAS, Asociace pro podporu demokracie a lidských práv: Agora Central EuropeThe CEELI InstituteAsociace pro mezinárodní otázky/Association for International Affairs, Centrum pro studium demokracie a kultury, CEVROČlověk v tísni, Centrum pro komunitní práci, EUROPEUM Institute for European Policy, Nadace Forum 2000Civic Belarus/Občanské Bělorusko, Sdružení pro podporu otevřené společnosti - PASOS, Transitions Online