Pražský kulatý stůl Česko-německého diskusního fóra

30. června 2016

Česko-německé diskusní fórum touto akcí navázalo na předchozí diskuze o společném směřování České republiky a Německa jako partnerů v rámci Evropské unie v otázkách zahraniční politiky. Pražský kulatý stůl “Společné cesty pro Českou republiku a Německo v krizi na Ukrajině” se zaměřil na otázky týkající se spolupráce České republiky a Německa na poli možné podpory reformních procesů na Ukrajině.

Pozvání na panelovou diskuzi přijali Jevhen Hlibovitskij z organizace Nestor Group (Ukrajina), Rostislav Valvoda z Prague Civil Society Centre a Gert Weisskirchen, bývalý člen Německého spolkového sněmu. Debatu moderoval spolupředseda Rady Česko-německého diskusního fóra Libor Rouček.

Pražský kulatý stůl Česko-německého diskusního fóra je organizován Nadací Forum 2000 a Česko-německým fondem budoucnosti v rámci dlouhodobé spolupráce na projektech zacílených na podporu česko-německých vztahů. Nadace Forum 2000 jako český partner Česko-německého diskusního fóra pomáhá koncipovat a organizovat projekty, které mají za cíl rozvíjet otevřený dialog mezi Českou republikou a Německem a podporovat spolupráci a vzájemné porozumění mezi těmito zeměmi.