NGO Market 2017

19. dubna 2017

Dne 12. dubna 2017 se uskutečnil v Praze již 18. ročník veletrhu neziskových organizací NGO Market, na kterém se sešlo na 220 vystavujících neziskovek z celé České republiky i zahraničí. Veletrh nabídl již tradičně největší platformu pro setkávání a vzájemné sdílení zkušeností napříč neziskovým sektorem, ale také mezi neziskovými organizacemi a komerční sférou či širokou veřejností. V rámci přednášek a seminářů vystoupili kromě nezávislých odborníků také zástupci úspěšných neziskových subjektů, donátorů či firem realizujících se na poli společenské odpovědnosti. Zastoupeny byly všechny hlavní oblasti, do kterých se činnost neziskových organizací soustřeďuje, tedy například humanitární pomoc a rozvojová spolupráce, kultura, sport a volný čas, vzdělávání a výzkum, životní prostředí nebo sociální služby a zdraví. Doprovodný program přinesl přednášky na téma lidské zdroje v neziskovém sektoru, digitalizace nezisku, rodinné nadace v neziskovém světě v České republice a mnohé další. Akce se opět setkala s velkým úspěchem jak mezi vystavujícími, tak návštěvníky. Zvýšený zájem jsme zaznamenali také ze strany médií.