Neoliberální systémy čelí krizi demokracie #Forum2000online

13. května 2021

"Jak prvek rovnosti, tak prvek lidové svrchovanosti, které jsou zásadními hodnotami demokracie, byly ponechány stranou." 

Chantal Mouffe je belgická politická teoretička a bývalá profesorka na Westminsterské univerzitě. Zastávala také výzkumné pozice na Harvardu, Cornellu, Kalifornské univerzitě, v Princetonu a dalších. Spolu s Ernestem Laclau byla profesorka Mouffe spoluautorkou vlivné „Hegemonie a socialistické strategie“, jež se stala základem takzvané Essexské školy diskurzních analýz. Jako odbornice na demokratickou teorii profesorka Mouffe ve #Forum2000online Chatu hovořila o krizi, které liberální demokracie na celém světě podle všeho čelí. V tomto ohledu pandemie prohloubila stávající problémy a přinesla také zcela nové výzvy, zejména v oblasti demokratické praxe. 

"Lidé přijímají řady omezení svých svobod, která by nikdy dříve nepřijali." 

Rozhovor byl zaznamenán 6. května 2021 a moderovala jej Arzu Geybulla, publicistka z Ázerbájdžánu a členka Programové rady Nadace Forum 2000. 

#Forum2000online