Mezinárodní koalice pro demokratickou obnovu vydala prohlášení o potřebě posílit alianci demokracií

16. listopadu 2021

U příležitosti 80. výročí Atlantické charty Mezinárodní koalice pro demokratickou obnovu (ICDR) vyjadřuje odhodlání spolupracovat na posílení transatlantického spojenectví demokracií a budování silnější solidarity mezi demokraciemi na celém světě. Mezinárodní koalice pro demokratickou obnovu byla založena s cílem pomoci koordinovat demokratickou opozici vůči sílícím neliberálním a autoritářským silám, které v posledních 15 letech zatlačily liberální demokracii do defenzívy. Věříme, že boj proti těmto silám lze vyhrát – ale pouze tehdy, pokud se světové demokracie spojí.

„Ve snaze zastavit a zvrátit úpadek liberální demokracie je nezbytné oživit transatlantické spojenectví – a čas začít je právě teď.“

Summit pro demokracii, který se bude konat v prosinci, je vhodnou platformou pro zahájení spolupráce na tomto úkolu a může nastartovat oživení demokratické spolupráce, zásadní roli však musí sehrát i stávající instituce.

1) Vyzýváme NATO, aby se postavilo vyčerpávajícím sporům, které vypukly po stažení Spojených států z Afghánistánu. Měly by být aktualizovány mechanismy konzultací a všechny členské státy se musí znovu přihlásit k tvrzení, že stávající jednostranné rozhodování není v souladu s účinnou a trvalou aliancí demokracií.

2) Vyzýváme Spojené státy a EU, aby uznaly přetrvávající obchodní a regulační spory za hrozbu pro boj proti autokracii a aby tyto spory urychleně řešily. Volný obchod je základem historického úspěchu a odolnosti demokracie a podpora volného obchodu mezi demokratickými spojenci v oblasti Atlantiku a Indo-Pacifiku by měla být dlouhodobým cílem demokratických vlád.

3) Vyzýváme demokracie na obou stranách Atlantiku i na celém světě, aby si udělaly pořádek ve vlastních řadách a s novou silou čelily vnitřním protidemokratickým tendencím. Politické spory jsou sice hybnou silou zdravých demokracií, ale o důležitosti institucí, jako je svobodný tisk, nezávislé soudnictví a svobodné volby, by se nemělo diskutovat.

4) Vyzýváme všechny demokracie, aby pochopily, že v boji mezi podporovateli demokracie a jejími nepřáteli neexistuje žádná "třetí cesta" - a aby odolaly pokušení krátkodobých vlastních zájmů rozbít společnou demokratickou frontu proti předním státním sponzorům autokracie. 

5) Vyzýváme také demokratické vlády, aby propojily klíčové politické cíle a program demokracie s rozvojovou pomocí a poskytovaly větší podporu společnostem, které bojují proti autoritářským režimům.

6) A vyzýváme všechny účastníky Summitu pro demokracii, aby nenechali odvést pozornost záležitostmi, jako je seznam pozvaných, a nepropásli tak příležitost diskutovat o věcech, na kterých skutečně záleží.

Mezinárodní koalice pro demokratickou obnovu (“Koalice”), projekt Nadace Forum 2000, je celosvětovou iniciativou skupiny intelektuálů, aktivistů a politiků, kteří se vymezují proti rozšiřování vlivu autoritářských režimů a snaží se předcházet oslabování demokratických režimů zevnitř. Koalice usiluje o upevnění základních principů demokracie, bojuje proti jejím autoritářským oponentům a vyjadřuje solidaritu statečným lidem, kteří vedou zápas o svobodu v nedemokratických zemích po celém světě.