Konference Forum 2000 - Ohlédnutí

13. prosince 2018

22. ročník konference Forum 2000 s názvem „Democracy: In Need of a Critical Update?“ přinesl desítky diskuzí o klíčových otázkách budoucnosti demokracie. V rámci veřejných debat a uzavřených setkání jsme analyzovali příčiny dnešních problémů ve společnosti a důvody oslabování demokracie a jejích institucí, a to jak různými vlivy uvnitř jednotlivých států, tak zvenčí režimy v zemích jako je například Rusko a Čína. Zároveň nás inspirovaly příběhy odvážných aktivistů a studentských leaderů ze Slovenska, Zimbabwe, Arménie či Švýcarska, jejichž líčení o úspěšné konfrontaci s mocí a populistickými demagogy nás ujišťují, že není důvod vzdávat se naděje. Budeme-li jako občané aktivní a zodpovědní, nakonec svobodu vždy ubráníme.