Genderová (ne)rovnost v době pandemie koronaviru

13. srpna 2020

Srdečně Vás zveme na online diskusi o genderové (ne)rovnosti v době pandemie koronaviru, která se odehraje 18.8.2020 ve 14:00 SEČ. Diskusi organizuje pracovní skupina Mezinárodní koalice pro demokratickou obnovu. Registrovat se můžete zde. Připojte se k nám do diskuse na Zoomu, kde budete moci klást otázky našim panelistům: Nyaradzo Mashayamombe, Gulnaře Shaninian, Khin Ohmar a Erice Guevaře Rosas. Live stream webináře (bez aktivní účasti) bude k dispozici zde na FB stránkách.

Diskuse bude probíhat v angličtině.

Genderová (ne)rovnost v době pandemie koronaviru

Neúnavné úsilí žen, bojovnic za mír a aktivistek za lidská práva po celém světě mělo tento rok vyvrcholit velkými oslavami, jelikož jsme si v roce 2020 měli připomínat celosvětová výročí zásadních změn v oblasti práv žen. V tomto roce oslavujeme 25. výročí Pekingské deklarace a akční platformy, 20. výročí Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 o ženách, míru a bezpečnosti, 100. výročí přijetí 19. dodatku Ústavy, který ženám v Americe dává právo volit a 10. výročí žen v OSN.
Letos však ženy nemají mnoho co oslavovat. Přestože byly přijaty závazky, které jim zaručují svobodný život bez otroctví, diskriminace a násilí, stejně tak právo na vzdělání, volební a vlastnické právo a právo na rovnou mzdu, většina vlád je nepodporuje. Pandemie Covid-19 ve skutečnosti měla negativní vliv na rovné a spravedlivé zacházení s právy žen po celém světě - od násilí založeného na pohlaví, vraždy ze cti, přes změnu klimatu, konflikty a válku, až po finanční a hospodářskou krizi - ženy byly nepřiměřeně zasaženy a tlačeny do popředí úsilí o reakci na pandemii jako pečovatelky, matky, klíčové pracovnice, poskytovatelky zdravotní péče i oběti viru.
V minulém měsíci - v červenci 2020 - Polsko oznámilo plány na odstoupení od Istanbulské úmluvy. Chorvatsko, Bulharsko, Ukrajina a Rusko již dříve vyjádřily obavy z ratifikace úmluvy, o čemž naši řečníci budou dále diskutovat. Zabývat se budou také tím, proč bychom měli být touto skutečností znepokojeni v případě, kdy 39 států Rady Evropy Istanbulskou úmluvu, Úmluvu Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí, podepsalo.

Moderátorka:

  • Jackie Abramian, Founder, Global Cadence, Forbes contributor on women’s issues, USA

Řečnice:

  • Nyaradzo Mashayamombe, Výkonná ředitelka, Tag A Life International Trust (Ta-LI), Zimbabwe
  • Gulnara Shaninian, Zakladatelka, Democracy Today, Členka, Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings, Armenie
  • Khin Ohmar, Aktivistka za demokracii, Burma