Demokratická solidarita v Latinské Americe

15. března 2018

Nadace Forum 2000 pořádá ve dnech 2. až 4. května tohoto roku již třetí ročník konference s názvem "Demokratická solidarita v Latinské Americe", která se bude konat v Santiagu de Chile.

Hlavní témata diskuse se budou týkat současného a budoucího vývoje v regionu Latinské Ameriky. Akce se bude skládat z celodenního uzavřeného pracovního setkání politiků, odborníků a aktivistů a z veřejné diskuse pořádané ve spolupráci s Fundación para el Progreso  na Pontifikální katolické univerzitě Chile.

Podrobnější informace o konferenci budou brzy k dispozici na našich stránkách.


Solidaridad Democrática en América Latina

La Fundación Forum 2000 está organizando la tercera edición de la Conferencia titulada "Solidaridad Democrática en América Latina", a celebrarse en Santiago de Chile del 2 al 4 de mayo de 2018.

Los principales temas a discutirse abordarán los escenarios de desarrollo actuales y futuros en América Latina. El evento consistirá de una reunión privada con políticos, activistas y y expertos en la materia, aunado a una discusión pública organizada en colaboración con la Fundación para el Progreso en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Más detalles sobre la conferencia estarán disponibles próximamente en nuestro sitio web.