Členové Mezinárodní koalice pro demokratickou obnovu vydali druhou výzvu k solidaritě s ukrajinským lidem

17. března 2022

Členové Mezinárodní koalice pro demokratickou obnovu vyzývají ruské úřady, aby zastavily agresi proti Ukrajině, která trvá od 24. února 2022. „Požadujeme, aby ruské invazní síly okamžitě zastavily boje a opustily území Ukrajiny, včetně okupovaných území Donbasu a Krymu. Od začátku této války Rusko opakovaně provádí útoky na civilisty a civilní cíle, včetně nemocnic a škol, a nutí miliony uprchlíků k útěku ze země. To považujeme za morálně nepřípustné a hrubé porušení nejzákladnějších principů mezinárodního práva.“

Tato iniciativa navazuje na předchozí prohlášení z 26. února 2022 a žádá mezinárodní společenství o 8 důležitých bodů.

Mezinárodní koalice pro demokratickou obnovu (“Koalice”), projekt Nadace Forum 2000, je celosvětovou iniciativou skupiny intelektuálů, aktivistů a politiků, kteří se vymezují proti rozšiřování vlivu autoritářských režimů a snaží se předcházet oslabování demokratických režimů zevnitř. Koalice usiluje o upevnění základních principů demokracie, bojuje proti jejím autoritářským oponentům a vyjadřuje solidaritu statečným lidem, kteří vedou zápas o svobodu v nedemokratických zemích po celém světě.