Informace pro partnery


V případě zájmu o užší zapojení do letošního NGO Marketu v podobě finančního nebo produktového partnerství nás prosím neváhejte kontaktovat na adrese ngomarket@forum2000.cz. Co za to získáte?

NGO Market umožňuje neziskovkám a jejich podporovatelům z řad firem či státních institucí představit svou činnost zhruba 2 500 návštěvníkům a navazovat vzájemné kontakty. Podporovatelé neziskového sektoru mezi sebou mohou sdílet své zkušenosti a společně nacházet způsoby, jak propojit cíle neziskových organizací s těmi svými.

Veletrh kromě zajištění prezentačního stánku nabízí svým CSR partnerům další druhy propagace, jako jsou články ve speciálním veletržním zpravodaji, který bude distribuován všem návštěvníkům, rozdávání informačních materiálů, možnosti osobních vystoupení, přednášek, produktových prezentací, účast na business brunchi a mnoho dalšího.

Na veletrhu se představí více než 220 neziskovek působících v oblasti sociální práce, vzdělávání, humanitární pomoci a rozvojové spolupráce, demokracie a lidských práv, kultury nebo životního prostředí. Po celý den bude probíhat doprovodný program zaměřený na rozvíjení schopností zástupců neziskového sektoru i konkrétní ukázky činnosti jednotlivých organizací. Více informací o projektu naleznete na tomto webu nebo v krátkém videu z posledního ročníku.

Podpořte největší veletrh neziskových organizací ve střední Evropě a staňte se jeho partnery!

Pořadatel si vyhrazuje právo individuálně posoudit možnosti partnerství s potenciálními zájemci.