NGO Market 2017

Tradiční veletrh neziskovek

Program


Velký sál A

10:00 - 10:50
Komunita jádrem organizace

(ve spolupráci s Nadací Neziskovky.cz)

Jak atraktivně komunikovat komplikovaná témata neziskovek? Proč se vyplatí využít lidi kolem sebe pro fundrasing? A jak nastavit kvalitní spolupráci neziskovky a agentury, aby vaše myšlenka zasáhla přesně ty, které potřebujete? Dozvíte se, jaké neotřelé formy fundraisingu a komunikace vám dnešní svět nabízí. Na zdařilých i nepovedených příkladech se o nich naučíte přemýšlet. A odnesete si praktické tipy, jak se na to všechno připravit - z pohledu neziskovky i agentury.

Speaker 1: Jan Žaloudek (Studio Družina)
Studio Družina stojí za mnoha úspěšnými kampaněmi neziskových organizací i firem. Michaela s Janem na příkladech odhalí svěží pohled na jejich práci na kampaních se společensky prospěšným rozměrem.

Speaker 2: Lukáš Hejna (Sdružení Via)
Lukáš Hejna ze Sdružení Via fandí peer2peer fundraisingu. Ví, že pevné napojení organizace na komunitu je pro fundraising a existenci klíčové. Ukáže vám, jak skvěle se pro to dají využít dárcovské výzvy.
11:00 - 11:50
Leadership pro úspěch

(ve spolupráci s Nadací Neziskovky.cz)

Jak vést lidi v týmu, aby šli za vámi a za úspěchem – potřebujete silnou osobnost? Jak nadchnout davy pro na první pohled nepohodlná témata? Nadšenci z organizací Cesta za snem a Loono se rozhodli opustit zajeté postupy a dělat věci jinak. Ukážou vám, proč se vyplatí obrátit komunikaci starých témat naruby. Začínali od nuly – teď jsou vidět a ukazují ostatním, že nová cesta prostě funguje. Jak došli k úspěchu a v čem se můžete inspirovat?

Speaker 1 – Tomáš Pchálek (Cesta za snem)
V Cestě za snem si jdou nadšeně za svým. A lidi jdou za nimi. Tomáš tvrdí, že nikdy neopakují to, co už udělal někdo jiný. S těmi, kterým pomáhají zapadnout, nehrají na soucit. Nechte se strhnout pozitivní energií!

Speaker 2 – Lenka Čápová (Loono)
Spíš než Loono je vidět jeho zakladatelka a taky kampaň #prsakoule. Vzali si na paškál něco, co bylo dosud skoro tabu, a převrátili nudnou prevenci v sexy téma. Lenka odhalí roli leadera i neotřelé komunikace.
12:00 - 12:50
Lidé v organizacích

(ve spolupráci s Nadací Neziskovky.cz)

Lidé jsou jádrem každé organizace. Co by měl nezisk vědět o současných trendech na trhu práce? Jak můžeme posílit kapacity, kterých se tradičně nedostává? A čím udržet nadšení a zápal zaměstnanců a dobrovolníků? Odhalte přínos expertního dobrovolnictví pro budoucnost vaší organizace. Zjistěte, co od vás očekává byznys, když nabídne pro bono spolupráci. A přesvědčte se na vlastní oči, jak k lidem přistupuje jedna z nejúspěšnějších nových neziskovek.

Speaker 1 – Tomáš Dombrovský (LMC, Jobs.cz)
Tomáš ví nejlíp, po čem na trhu práce koukat. Ukáže vám to nejdůležitější, na co byste se měli v neziskovce připravit. Možná se budete divit, že hranice mezi neziskem, byznysem a sociálním podnikáním skoro mizí.

Speaker 2 – Lucie Jurystová / Pavla Verflová a Miroslava Čechová (Czechitas)
Czechitas vystavěly svoji expertizu na holkách, které se nebojí růst v IT. Klíčovou roli sehrálo i funkční expertní dobrovolnictví. O tom, jak ze spolupráce vytěžit maximum a proč investovat do lidí, budou vyprávět ajťačky.
13:00 - 13:50
Digitalizace nezisku

(ve spolupráci s Nadací Neziskovky.cz)

Svět se digitalizuje a je nejvyšší čas, aby se i neziskový sektor přestal bránit. Proč byste měli investovat do vlastních digitálních nástrojů? Co vám přinese inovace služeb, které nabízíte? A co všechno to vlastně obnáší? Zkušenosti nabídne velká mezinárodní organizace, ale potenciál technologických inovací pro nezisk představí i vývojář úspěšné mobilní aplikace. Nebojte se nového, je to i vaše budoucnost!

Speaker 1 – Filip Maleňák (Aplikace Záchranka)
Inteligentní aplikace Záchranka se úspěšně šíří a pomáhá všem bez rozdílu a bariér. Filip ukáže neziskovou filozofii, která za ní stojí, ale i tvrdé prosazování své aplikace do praxe.

Speaker 2 – Jiří Krupa (Amnesty International ČR)
Práce s daty a nikdy nespící inovativní proces by měly být denním chlebem každé organizace. Proč zahrnout fundraisingové přemýšlení o všem, co děláte, do jednoho funkčního procesu, vysvětlí Jiří.
14:00 - 15:50
Podpora NO rodinnými nadacemi

(ve spolupráci s Nadačním fondem rodiny Orlických)

Diskuse představí fungování rodinných nadací v České republice. Zaměří se na jejich specifika, právní ukotvení, silné stránky, ale i překážky, se kterými se potýkají.
16:00 - 16:30
Důležitost rodiny pro vývoj dítěte

(ve spolupráci s Nadačním fondem J&T)

Velký sál B

10:00 - 10:50
Představení vzdělávací publikace

(ve spolupráci s Asociací pro podporu rozvoje informačních center)

Představení informačně-vzdělávacích publikací nejen o problematice sexuality chlapců a dívek, ale i o kyberšikaně, radách ke správnému sestavení životopisu a dalších.
11:00 - 11:50
Co je třeba k dobrému videu

(ve spolupráci s Media Voice)

Zástupci produkční firmy a sociálního podniku Media Voice vás provedou světem videí. Naučí proč a jak pracovat s tímto nejúčinnějším médiem. Používat ho při prezentaci vaší neziskové organizace a společensky odpovědných aktivit. Kvalitní video vám může pomoci při získávání sponzorů, zlepšit image, ale také zvýšit povědomí o vaší společnosti u širší veřejnosti. Přijďte si rozšířit povědomí o světě videoprodukce, které je dnes nedílnou součástí každé kvalitní PR strategie.
12:00 - 12:50
Sekulárni etika v běžném životě s geše Ješe Gawou

(ve spolupráci s Linhart Foundation)

Otevřená diskuze s rodilým Tibeťanem a mnichem Ješe Gawou, bývalým biografem Jeho Svatosti Dalajlámy.
13:00 - 13:50
Promítání filmů

(ve spolupráci s Česko-německým fórem mládeže)

14:00 - 15:50
Stav občanské společnosti v ČR, Maďarsku a na Slovensku

(ve spolupráci s Mezinárodním visegrádským fondem)

Program probíhá v anglickém jazyce.

Malý sál A

10:00 - 10:50
EDISON

(ve spolupráci s AIESEC)
11:00 - 11:50
Internetové stránky s problematikou architektonických bariér

(ve spolupráci s Pražskou organizací vozíčkářů)

Profesionální mapování přístupnosti objektů z hlediska osob s omezenou schopností pohybu je proces, během nějž se metodicky sbírají a zpracovávají data o stavu budov a veřejného prostoru tak, aby výstupní uživatelské informace byly porovnatelné po celé České republice a zároveň použitelné co nejširší m spektrem uživatelů. Užitečné mohou být tedy nejen lidem na vozíku, ale i dalším skupinám obyvatel s pohybovým omezením.
Příspěvek se proto zaměří nejen na popis metodiky mapování, ale i na přehled internetových stránek a portálů věnujících se bezbariérovosti prostředí.
12:00 - 12:50
Workshop “Migrace a doba postpravdivá”

(ve spolupráci s Online encyklopedií migrace)

Workshop ukazuje nebezpečí neověřené informace a ukazuje, jak je možné s informacemi pracovat, ověřovat je a nepodléhat dezinformacím. Zároveň učí pracovat s novým projektem http://encyklopedie.org/ vytvářeným ve spolupráci s FF UK, FSV UK, FHS UK, ETF UK a PF UK, jenž se pokouší zmapovat fenomén migrace za pomoci akademiků napříč obory, kteří zpracovávají vždy jen témata ze svého odborného zaměření. Kapacita workshopu je 20 osob.
13:00 - 13:50
Využití Salesforce.com CRM v neziskové organizaci

(ve spolupráci s CRM pro neziskovky)

  • Jaké mít požadavky na CRM,
  • Jak popsat a upravit svoje procesy,
  • Jak Salesforce.com umožňuje zlepšit fundraising,
  • Možné benefity z evidence dárců v CRM.

Tento workshop je určen hlavně pro: Zástupce neziskových organizací – fundraisery, vedení organizace.
14:00 - 14:50
"Zkušenosti z neformální výuky učitelů fyziky - představení Elixíru do škol"

(ve spolupráci s Nadací Depositum Bonum)

Prezentující - Irena Dvořáková
15:00 - 15:50
Prezentace

(ve spolupráci s Člověkem v tísni)

Sekce Humanitární pomoci a rozvojové spolupráce organizace Člověk v tísni: stáže, dobrovolnictví a pracovní příležitosti

Společnost Člověk v tísni vznikla v roce 1992 v okruhu válečných zpravodajů a novinářů, kterým už nestačilo jen přivážet ze zahraničních cest informace o probíhajících válkách, a začali do oblastí konfliktů vyvážet pomoc. Postupně se Člověk v tísni etabloval jako profesionální humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě.

Během dvaceti pěti let své existence se Člověk v tísni stal jednou z největších neziskových organizací ve střední Evropě, začal se také věnovat oblasti vzdělávání a pomoci lidem žijícím v sociálním vyloučení.
Člověk v tísni je členem Alliance 2015, strategické sítě sedmi evropských nevládních organizací aktivních v oblasti humanitární pomoci a rozvojových projektů. Tato spolupráce přináší efektivnější výsledky jak při práci v cílových zemích, tak i při kampaních ovlivňujících postoje politické reprezentace i široké veřejnosti v Evropě.
16:00 - 17:30
"Umíte se prodat?"

(ve spolupráci s Českou spořitelnou a Českým centrem fundraisingu)

Fundraisingová soutěž o nejatraktivnější argument pro dárce (ve spolupráci s Českou spořitelnou a Českým centrem fundraisingu) - facilitátor Jana Ledvinová a Jan Kroupa z ČCF)

Malý sál B

10:00 - 10:50
Projekce

(ve spolupráci s CIC Praha)
11:00 - 11:25
Krátký výstup

(ve spolupráci s ALSA)

11:25 - 11:50
Krátký workshop

(ve spolupráci s proFem)

12:00 - 12:50
Přednáška: Kazí rozvojová pomoc lidi třetího světa?

(ve spolupráci s Brontosaury v Himalájích)

Víte, že v Malém Tibetu mají dítě adoptované i bohaté rodiny? Nebo, že ve vesnici o 200 obyvatelích postavili dvě české organizace každá vlastní školu. Víte, že Brontosauři v Himálajích to s tamními dětmi vůbec nemyslí dobře, když ve škole není kávovar? Víte, že jeden obyvatel Malého Tibetu dostal k narozeninám ze zahraniční pračku, kterou 10 let nepoužil, protože neměl, vodu, prášek a odpad?
O tom, zda rozvojová pomoc lidem třetího světa pomáhá nebo je kurví vám poví Jiří Sázel, ředitel jediné české neziskovky spolufinancované 14. Dalajlámou s názvem Brontosauři v Himálajích. Jirka jezdí do Malého Tibetu 10 let a obyvatelům vesnice Mulbekh pomáhá realizovat komplexní rozvojový plán jejich školy.
13:00 - 13:50
Film

(ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Praha)

14:00 - 14:50
"Zkušenosti z neformální výuky učitelů fyziky - představení Elixíru do škol"

(ve spolupráci s Nadací Depositum Bonum)

Prezentující - Irena Dvořáková
15:00 - 15:50
Workshop

(ve spolupráci s Ekumenickou akademií)

Banány a káva.
Všechno, co jste chtěli vědět o banánech, ale báli jste se zeptat.
Už jste slyšeli o kampani Za férové banány?
Přijďte se s námi přenést na banánové plantáže a odhalit, jaké příběhy se skrývají pod slupkou obyčejného a férového banánu.
Pokud se chcete do kampaně sami zapojit, probereme s vámi možnosti.
Čekají vás fotky, videa a nakonec si budete moci vyzkoušet kostým banánu.
16:00 - 17:30
"Umíte se prodat?"

(ve spolupráci s Českou spořitelnou a Českým centrem fundraisingu)

Fundraisingová soutěž o nejatraktivnější argument pro dárce (ve spolupráci s Českou spořitelnou a Českým centrem fundraisingu) - facilitátor Jana Ledvinová a Jan Kroupa z ČCF)

Malý sál C

10:00 - 10:50
Workshop

(ve spolupráci se Sdružením Tulipán)
Uplatnění osob se zdravotním postižením
11:00 - 11:50
Přednáška: Neziskovka a dovolníci ve velmi konkurenčním tržním prostředí

(ve spolupráci s AFS)

AFS Mezikulturní programy o.p.s. je dobrovolnická neziskovka, která zajišťuje středoškolské zahraniční pobyty různých délek. Na tomto poli se však pohybuje v silně tržním prostředí, mezi její konkurenty patří mnoho komerčních firem jako například Student Agency. Jaké nároky jsou kladeny na naše dobrovolníky a jak s nimi v AFS pracujeme? Jak je vzděláváme, aby bylo dobrovolničení zábava, smysluplná práce a zároveň jsme dokázali poskytovat stejnou nebo dokonce vyšší kvalitu než komerční organizace? Jak naplňujeme heslo, že práce bez finančního ohodnocení neznamená práci na půl plynu? Přijďte si poslechnout naše zkušenosti a podělit se o ty vaše!
12:00 - 12:50
Film

(ve spolupráci s Diakonií ČCE)

Formou krátkého vstupu bychom rádi představili Službu následné péče DOBRODUŠ (Diakonie ČCE - Střediska křesťanské pomoci v Praze), jejíž významnou součástí je pravidelné setkávání dobrovolníka a člověka s duševním onemocněním. Rozsah spolupráce klienta a dobrovolníka je 6-10 hodin měsíčně po dobu minimálně půl roku. Dvojice spolu tráví čas volnočasovými aktivitami dle svého výběru a možností. Jako součást vstupu bychom rádi promítli krátký dokumentární film s názvem "Jsem člověk ne diagnóza", který pojednává o životě dvou mužů s duševním onemocněním a jejich cestě k úzdravě. Po cestě je provází pracovníci služby Dobroduš a dobrovolnice, které se staly důležitou součástí určité etapy jejich života. Nezávislé pohledy dobrovolníků a lidí s duševním onemocněním, které se vzájemně prolínají, jsou zajímavou sondou do rozmanitého světa nemoci a zdraví. Doba trvání filmu je 22 minut.
13:00 - 13:50
Workshop (dobrovolnické projekty)

(ve spolupráci s ADRA)

Migrace a cestování - minulost a současnost. Globální a lokální aspekty na příkladech konkrétních lidských příběhů. Spolupráce a schopnost vcítit se do situace a to formou vhodně zvolených aktivit, které vedou k zamyšlení se nad pozitivy i negativy, které tento proces přináší nejenom jednotlivcům. V rámci aktivit se též dozvíte aktuální informace ohledně migrace. Tímto workshopem Vás provede zkušená lektorka a expertka na oblast migrace Marie Konrádová.
14:00 - 14:35
Prezentace projektu Sídla bezpečná pro ptáky

(ve spolupráci s Českou společností ornitologickou)

Prezentace projektu Sídla bezpečná pro ptáky - jak zabránit, aby se lidská sídla stávala pro ptáky smrtící pastí? Neznamená zastávka MHD, na které denně nastupujete, pro ptáky konečnou? Umíte žít s rorýsi a jiřičkami pod jednou střechou? Nevěříte už doufám tomu, že jedna dravčí silueta odradí ptáky před nárazem do skla? Jak ale skleněné plochy účinně zabezpečit?
Krátká přednáška, praktické ukázky zabezpečení, on-line projekt Bezpečné zastávky - veřejnost hodnotí zastávky na www.zastavky.birdlife.cz - již více než 7000 ohodnocených zastávek.
14:35 - 14:50
Vstup

(ve spolupráci se Spolkem pro efektivní altruismus)

Jak nejefektivněji vybírat, kam darovat peníze a jaké sociální problémy podporovat? Jak efektivně měřit dopad neziskových organizací a dobročinných projektů? O tom poví Jan Kleňha, předseda Spolku pro efektivní altruismus. Efektivní altruismus je filosofie a sociální hnutí, které hledá nejúčinnější způsoby jak zlepšit svět pomocí vědeckých důkazů, dat a rozumu. EA je forma filosofického pragmatismu, která nabádá jednotlivce, aby zvažovali při rozhodování všechny světové problémy a pak se chovali tak, aby podle svých osobních hodnot přinesli světu co největší pozitivní dopad. V České Republice fungujeme jako rostoucí komunita mladých lidí od roku 2016, kdy jsme uspořádali mezinárodní konferenci EAGx Prague. Momentálně spolupracujeme s Impact Hubem, plánujeme dva altruistické projekty a aplikujeme naši filosofii na české prostředí. Staňte se také naším členem a zjistěte více na www.efektivni-altruismus.cz.
15:00 - 15:50
Vzdělávací kurz

(ve spolupráci s POHODA)

Ochutnávkou kurzu provede Mgr. Lucie Mervardová – ředitelka organizace POHODA o.p.s. V průběhu 50 minutového bloku nahlédnete pod pokličku kurzu, který je zaměřen na pracovníky v sociálních službách, kteří se prostřednictvím tohoto kurzu seznamují s pracovní rolí asistenta, profesními a osobními hranicemi a učí se rozpoznat syndrom vyhoření a předcházet mu. Součástí ukázky bude i test, jak jste na tom Vy a syndrom vyhoření.
16:00 - 16:50
Workshop

(ve spolupráci s Cannabis is the cure)

Léčebné konopí v praxi
Jak poznat léčebné konopí? Jak se konopí používá k léčbě a na jaké choroby? Je léčivé konopí marihuana?
Dušan Dvořák, vedoucí výzkumného programu Cannabis is The Cure (Konopí je lék).

Průchodová chodba

11:00 - 11:50
Gerontooblek
(ve spolupráci s Život 90 z. ú.)
13:00 - 13:50
Prezentace
(ve spolupráci s Akademií soběstačnosti)
16:00 - 16:50
Asistence
film a diskuze

Celodenní aktivity

10:00 - 18:00
Stánek Rádia Rastafari
10:00 - 18:00
Prezentační stánek Institutu pro památky a kulturu
10:00 - 18:00
Stánek společnosti Kozodoj

Jiné

10:00 - 10:50
Muzikoterapie
Chillout zóna
12:00 - 12:50
Humanitas Afrika
Chillout zóna
13:30 - 14:00
Sametové posvícení
Průvod veletržní plochou
x