NGO Market 2013

Tradiční veletrh neziskovek

Vystavujíci organizace


Letošního 14. veletrhu neziskovek NGO Market se zúčastní téměř 200 neziskových organizací. Organizace budou rozděleny do níže uvedených sekcí dle svého zaměření.
 
Již tradičně se představí nejvíce organizací z oblasti sociální služby a zdraví, bohatě obsazeny budou dále sekce krizová, humanitární a rozvojová pomoc; kultura, sport a volný čas; či výchova, vzdělávání a výzkum / právo. Po dobrých zkušenostech z minulého ročníku se veletrh bude opět konat i na prostranství před budovou Národní technické knihovny, kde budou pro návštěvníky kromě části vystavujících organizací připravena i zajímavá představení a nejrůznější aktivity.

Krizová, humanitární a rozvojová pomoc

ADRA, o.s.    
ATMA DO,o.s.    
Centrum Dialog    
Centrum Narovinu    
Člověk v tísni, o. p. s.    
EDUCON, o. s.    
Fairtrade Česká republika    
FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci    
Lékaři bez hranic    
Občanské sdružení M.O.S.T.    
Obchůdek Jednoho světa    
Potala, o. s.    
SIRIRI o. p. s.    
UNICEF Česká republika    
Veterináři bez hranic    
Wontanara
     

Kultura, sport a volný čas

Adrenalin bez Bariér, o.s.    
Audabiac    
Centrum Mandala, o.s.    
Hearth    
Internetový portál PROPAMÁTKY    
Múzy dětem o.s.    
Nadace Vodafone    
SPMP – Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, KO Praha     
Sportovní klub vozíčkářů Praha    
Tanec Praha o. s.    
TRK o.s.    
Unijazz    
USE-IT Prague    
YMCA Praha, o.s.    
Zlatý pruh Polabí, o.p.s.
 

Lidská práva a podpora demokracie

Amnesty International o.s.    
DEMAS    
Ekologický právní servis    
Fórum 50 %    
Gender Studies    
Hnutí za aktivní mateřství    
In IUSTITIA    
Lepší místo, o. s.    
Liga lidských práv    
NESEHNUTÍ    
OurSpace.cz    
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva    
P3 – People, Planet, Profit, o.p.s.    
DownSyndrom CZ    
Svět bez válek a násilí
 

Sociální služby a zdraví 

ALEN sdružení žen    
Aliance žen s rakovinou prsu, o. p. s.       
ALMA FEMINA o.s.    
Alzheimer nadační fond    
Amelie, o. s.        
APLA Jižní Čechy, o.s.    
APLA Praha    
APPN, o. s. (Agentura pro neslyšící)    
Aqua vitae, Poradna pro ženy v tísni    
ARPZPD v ČR, o. s. Klub „Hornomlýnská“           
Asistence o. s.    
ASNEP – Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel    
Asociace Parkinson-Help o.s.    
AVMinority    
Bezbariérové online vzdělávání    
BEZCIGARET.CZ    
Beztíže    
BONA, o. p. s.     
Centrum integrace dětí a mládeže, o.s.    
Centrum Paraple, o.p.s.    
CEREBRUM    
Cesta domů, hospicové občanské sdružení    
Časopis Můžeš    
Česká asociace dul o.s.    
Česká asociace ergoterapeutů    
Česká unie neslyšících    
Českobratrská církev evangelická    
DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.    
Diakonie ČCE    
Dílna Eliáš o.s.    
Dílny tvořivosti o. s.        
Dobromysl o.p.s.    
Domov Sue Ryder, o. p. s.          
Domov svaté rodiny    
Dům světla    
Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s.    
FOKUS – Sdružení pro péči o duševně nemocné    
FOKUS Mladá Boleslav    
FOKUS Vysočina    
Charita Česká republika    
IFMSA CZ    
KAFIRA o. s.       
Lata – Programy pro ohroženou mládež, o. s.      
Liga proti rakovině Praha    
LYMFOM HELP, o.s.    
Máme otevřeno?, o.s.    
Mamma HELP – sdružení pacientek s nádorovým onemocním prsu, o. s.     
META, o.s. – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů    
Na počátku, o. s.             
Nadace Divoké husy        
Nadační fond J&T    
Neposeda    
Nevidomí z Dědiny    
NROS – Nadace rozvoje občanské společnosti    
NRZP ČR    
Občanské sdružení Anabell          
Občanské sdružení Green Doors    
Občanské sdružení Kaleidoskop              
Občanské sdružení Letní dům    
Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1    
Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých          
Organizace pro pomoc uprchlíkům           
Pestrá společnost o.p.s.    
POHODA o.s.    
Pražská organizace vozíčkářů, o. s.          
PROSAZ, společnost pro sociální rehabilitaci se zdravotním postižením     
Raná péče EDA, o. p. s.              
Rett – Community, o. s.               
Sdružení Linka bezpečí     
Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách o. s.    
Sdružení SOS dětských vesniček    
Síť mateřských center      
Sociální dílna Becalel    
Sociálně terapeutická dílna Diakonie ČCE    
Spektra v.d.n.      
Společnost „E“ / Czech Epilepsy Association, o. s.    
Společnost Parkinson, o. s.         
Společnost pro bezlepkovou dietu o. s.    
Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě    
Společnost pro ranou péči, o.s.    
Středisko náhradní rodinné péče    
Svaz tělesně postižených v České republice, o. s.    
Terapeutická komunita Mýto    
Tichá kavárna o.p.s.    
TJ ZORA Praha    
VIDA o.s.    
Vlastní cestou o.s.    
Willík, sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem         
Zdravotně socialní portál    
Život 90, o. s.
 

Výchova, vzdělávání a výzkum / právo

AFS Mezikulturní programy    
APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství     
Archa Anima, občanské sdružení    
Asociace českých aromaterapeutů    
Asociace debatních klubů, o. s.    
Aspen Institute Prague, o.p.s.    
Celé Česko čte dětem, o. p. s.     
Centrum pro manželství a rodinu    
CEVAP (Centrum etické výchovy a prevence sociálně patologických jevů)    
Česká národní agentura Mládež    
Dobrá rodina o.p.s.    
Dům zahraničních služeb    
DYS-centrum Praha o.s.    
Elio, o. s.     
Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s.    
INEX – Sdružení dobrovolných aktivit     
INspiro, o.s.    
Jules a Jim    
Liberix, o.p.s.    
Nadační fond Plaváček    
Národní institut pro děti a rodinu    
Nová škola, o.p.s.    
Političtí vězni.cz    
Prázdninová škola Lipnice, o. s.    
Romano džaniben    
Spiralis, o. s.     
Společnost pro talent a nadání (STaN)    
Srdce na dlani    
Šance na vzdělání, o. p. s.    
Tmelník o.s.    
Tosara    
W-CARP – Vysokoškolské sdružení pro výzkum univerzálních Principů    
WFWP – Women´s Federation for World Peace
 

Životní prostředí

Arnika    
Česká společnost ornitologická    
Český svaz chovatelů, ZO chovatelů koček se sídlem v Mikulášovicích    
Greenpeace    
Hnutí DUHA – Přátelé Země Česká republika    
Jihočeské matky    
Nadace na ochranu zvířat    
Nadační fond Adygine    
Odborná rada pro BIM    
OS Devět životů    
Permakultura (CS)    
Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr    
Svoboda zvířat Plzeň    
Zelený kruh – Asociace ekologických organizací    
ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“
 

Partneři

Evropská sociální fond    
Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit     
Informační kancelář Evropského parlamentu v České republice    
Nadace Telefonica    
Neziskovky.cz, o.p.s.    
SANEK s.r.o.    
Velvyslanectví USA v Praze    
Zastoupení Evropské komise v České republice