Mezinárodní odborná konference

Podnikání jako metoda fundraisingu neziskové organizace


24. dubna 2014, 9.00–13.45
Praha, Národní technická knihovna


Konferenci pořádala Nadace Forum 2000 a Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO ČR).

Téma podnikání v neziskovém sektoru se v posledních letech skloňuje stále častěji. Účastníci konference tak měli příležitost sdílet svoje zkušenosti a rozšířit si pohled na podnikání neziskových organizací nejen v České republice, ale i v kontextu ostatních zemí Visegrádské čtyřky.

Konference hledala mimo jiné odpovědi na tyto otázky:

  • Jaké jsou nové možnosti podnikání neziskových organizací podle nového občanského zákoníku?
  • Jaký je rozdíl mezi podnikáním neziskové organizace a sociálním podnikáním?
  • Jak funguje sociální podnikání u našich sousedů?
  • Jak poskytovat skvělé služby?
  • Existuje návod, jak podnikat v neziskovém sektoru?

Program

9.00–9.30
Prezence účastníků

9.30–9.45
Zahájení
Jakub Klepal, výkonný ředitel, Nadace Forum 2000

9.45–10.00
Podnikání neziskových organizací podle současného občanského zákoníku
Petr Vít, Neziskovky.cz

10.00–10.15
Současné podnikání neziskových organizací z pohledu daňového poradce
Miroslava Nebuželská, BVM Audit

10.15–10.45
Diskuse

10.45–11.00
Jak se pozná sociální podnik?
Petra Francová, People Planet Profit

11.00–11.15
Diskuse

11.15–11.45
Pauza na kávu

11.45–12.00
Přeměňte dobré služby na skvělé
Kateřina Jiřinová, Vysoká škola ekonomická v Praze

12.00–12.15
Diskuse

12.15–13.15
Podmínky pro podnikání neziskových organizací u našich sousedů
Krzysztof Cibor, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Polsko
János Czafrangó, Erste Bank, Maďarsko
Peter Meszaros, 3lobit, Slovensko

13.15–13.45
Závěr

Networking s malým občerstvením

Partner: 

Konferenci moderoval Marek Šedivý, prezident AVPO ČR.

Vstup na konferenci byl možný pouze pro registrované účastníky.


Shrnutí konference

Mezinárodní odborná konference s názvem „Podnikání jako metoda fundraisingu neziskové organizace“ se uskutečnila ve čtvrtek 24. dubna 2014 v Národní technické knihovně v Praze v rámci 15. ročníku veletrhu neziskovek NGO Market
 
Konference se zúčastnili přední odborníci věnující se oblastem fundraisingu a podnikání v neziskovém sektoru. Sdíleli přitom široké spektrum zkušeností a pohledů na podnikání neziskových organizací nejen v České republice, ale i v kontextu ostatních zemí Visegrádské čtyřky. 
 
Konferenci zahájil Jakub Klepal, výkonný ředitel Nadace Forum 2000. Ve svém proslovu ocenil podporu spoluorganizátora konference, Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO ČR), a hlavního partnera setkání, kterým byl Mezinárodní visegrádský fond.
 
Poté následovaly příspěvky Petra Víta, právníka obecně prospěšné společnosti Neziskovky.cz, a Miroslavy Nebuželské, členky Komory auditorů ČR. Oba se ve svých výstupech zaměřili na praktické problémy, s nimiž se mohou neziskové organizace setkat v oblasti práva a daní. Věnovali se také otázkám, se kterými se organizace potýkají nejčastěji. 
 
„Některé neziskové organizace mají občas problém mluvit o tom, že ve vedlejší činnosti podnikají. Na podnikání neziskových organizací ale není nic špatného. Je to pro ně jeden z postupů, jak získat finanční zdroje,“ uvedla Nebuželská. „Neziskovka si může na některé své činnosti i vydělat.“
 

Petra Francová, přední expertka na sociální podnikání a ředitelka organizace P3 – People, Planet, Profit, otevřela diskusi o tom, co lze označovat za sociální podnikání a jakými různými způsoby na něj lze nahlížet: „V každé zemi je více proudů toho, co chápat pod pojmem sociální podnik. Sociální podnikání se pohybuje mezi sociálním a ekonomickým cílem. Ty leží na první pohled na jedné úsečce. Ve výsledku proto jde vlastně o úhel pohledu, ze kterého se na tu úsečku a definici díváme.“
 
Kateřina Jiřinová z Vysoké školy ekonomické v Praze následně přítomným ukázala, jak si získat od klientů pozornost i ocenění. Uvedla hned několik českých i zahraničních organizací, které svým klientům poskytují skvělé služby. 
 
Závěr konference byl věnován srovnání situace v zemích Visegrádské skupiny. Příklady prezentoval za Polsko Krzysztof Cibor z Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (Nadace pro sociální a ekonomické iniciativy, FISE), za Maďarsko János Czafrangó z Erste Bank a za Slovensko Peter Meszaros z občanského sdružení 3lobit.


Working paper

Doing business in the environment of nongovernmental non-profit organizations


Fotogalerie