Malomocenství a lidská práva

Výzva iniciativy Společná starost, která vyšla v únoru 2011, se zaměřuje na odstraňování diskriminace lidí postižených malomocenstvím. Navazuje tak na rezoluci Valného shromáždění OSN z prosince 2010 obsahující principy a pokyny k ukončení této diskriminace.
 
„Malomocenství bylo dlouhou dobu považováno za neléčitelnou, znetvořující nemoc a člověk trpící malomocenstvím byl obvykle úplně vyloučený ze společnosti. … V dnešní době existuje léčba, která již po podání první dávky léku zničí 99,9% bakterií, které nemoc způsobují. … Nicméně i když se člověk zbaví nemoci, neznamená to nezbytně, že se také zbavil diskriminace. Stigma, které doprovází malomocenství, má potenciál ničit lidské životy takovým způsobem, na který se jenom stěží hledá léčba.“
 
Iniciativa Společná starost se proto obrací na mezinárodní společenství, aby se jednotně postavilo za rezoluci OSN a aby byla diskriminace lidí postižených malomocenstvím ukončena.
 
„Vyzýváme státy, aby využily příležitost, kterou jim tato historická rezoluce poskytuje, a směrovaly své úsilí k vytváření společnosti, v níž lidé zasaženi malomocenstvím a jejich rodinní příslušníci mohou žít důstojně a hrát v životě komunity svou roli. Je čas ukončit toto hrubé porušování lidských práv. Takový svět je dávno za námi.“
 
Výzvu podepsalo deset členů iniciativy Společná starost: Jeho královská výsost El Hassan bin Talal, André Glucksmann, Vartan Gregorian, Frederik Willem de Klerk, Václav Havel, Michael Novak, Yohei Sasakawa, Karel Schwarzenberg, Desmond Tutu a Grigory Yavlinsky.
 
Text byl distribuován vybraným světovým médiím a jeho plné znění v anglickém jazyce naleznete na anglicke verzi této stránky.