Zoltán Kész

Člen parlamentu, Čestný předseda Free Market Foundation

Maďarsko

Zoltan Kesz je jedním ze zakladatelů maďarské Nadace pro volný obchod, která si dává za úkol reprezentovat, bránit a šířit hodnoty, myšlenky a ideály volného obchodu v Maďarsku a mezi maďarsky mluvícími. Dále se věnuje otázkám osobní svobody, odpovědnosti, vlády práva, tolerance a posilováním lidských práv, transparence ve věcech veřejných a ústavních pořádků. Zoltan Kesz vyhrál v roce 2015 doplňující volby do parlamentu, čímž se mu podařilo ukončit dvoutřetinovou většinu a absolutní moc vládnoucí strany. Od té doby působí v maďarském parlamentu jako nezávislý. Pravidelně také píše v maďarštině a angličtině a jednou týdně přispívá do populárních internetových novin se svým sloupkem.