Zdeněk Hřib

Primátor, hlavní město Praha

Česko

Zdeněk Hřib je od roku 2018 primátorem hlavního města Prahy. Do jeho gesce spadají mimo jiné oblasti informatiky, bezpečnosti, evropských fondů a zahraničních vztahů. Je emeritním ředitelem obecně prospěšné společnosti Institut pro aplikovaný výzkum, edukaci a řízení ve zdravotnictví. Dříve byl členem několika pracovních skupin k tématům informatiky, kvality a efektivity služeb na úrovni ministerstva, Světové zdravotnické organizace a EU. Dále se zabývá návrhy a realizací rozsáhlých informačních systémů.