Zdeněk Hřib

Primátor, hlavní město Praha

Česko

Zdeněk Hřib je od roku 2018 primátorem hlavního města Prahy a ředitelem obecně prospěšné společnosti Institut pro aplikovaný výzkum, edukaci a řízení ve zdravotnictví. Jako primátor má Hřib na starosti mimo jiné oblast informatiky, bezpečnosti, evropských fondů a zahraničních vztahů. Dříve byl členem několika pracovních skupin k tématům informatiky, kvality a efektivity služeb na úrovni ministerstva, Světové zdravotnické organizace a EU. Dále se zabývá návrhy a realizací rozsáhlých informačních systémů. Je ženatý a má 3 děti.