Jevgenij Žovtis

Ředitel, Kazašská mezinárodní kancelář pro lidská práva a právní stát

Kazachstán

Jevgenij Žovtis je právníkem v oblasti ochrany lidských práv a ředitelem Kazašské mezinárodní kanceláře pro lidská práva a právní stát, členem panelu odborníků OBSE/ODIHR pro svobodu shromažďování a členem rady Institutu lidských práv v Mezinárodní advokátní komoře. Má doktorát z ekonomie těžby, ale na konci 80. a počátku 90. let se zaměřil na podporu demokracie, právního státu a lidských práv v Kazachstánu a postsovětském prostoru. V roce 1999 absolvoval s vyznamenáním vysokou školu práv „Adilet“ a posledních 30 let je otevřeným kritikem porušování lidských práv v Kazachstánu. Obdržel řadu ocenění za lidská práva, včetně Ceny EU a USA za demokracii a občanskou společnost v roce 1999, Ceny za lidská práva Nadace Friedricha Eberta v roce 2007, Sacharovovu cenu za svobodu myšlení norsko-helsinského výboru v roce 2010. Je členem Mezinárodní koalice pro demokratickou obnovu.