Wilhelm Hofmeister

Ředitel, Nadace Konrada Adenauera

Německo

Wilhelm Hofmeister je ředitelem Nadace Konrada Adenauera pro Španělsko a Portugalsko. Hofmeister dříve působil v Bolívii, Chile, Brazílii a Singapuru. Hlavními tématy jeho četných publikací jsou politický vývoj, transformace režimu směrem k demokracii a institucionalizace politických stran a stranických systémů.