Werner Weidenfeld

Zakladatel, Center for Applied Policy Research

Německo

Profesor Werner Weidenfeld je ředitelem a zakladatelem Center for Applied Policy Research na Ludwig-Maxmilians-Universität München. Dříve býval koordinátorem Německé spolkové vlády pro německo-americkou spolupráci. Je rektorem Alma Mater Europaea (Univerzita zřízená Evropskou akademií věd a umění). Na univerzitě v Bonnu studoval politologii, filosofii a historii. V roce 1975 se stal docentem politické vědy na Univerzitě Johannese Gutenberga v Mohuči, kde dále přednášel dvacet let.