Vitalii Moroz

Ředitel, New Media, Internews Ukraine

Ukrajina

Vitalii Moroz je ředitelem New Media v Internews Ukraine, jedné z předních mediálních nevládních organizací na Ukrajině. Zabývá se strategickým plánováním a realizací projektů týkajících se nových technologií a médií. Dříve pracoval jako programový manažer ve Freedom House v Kyjevě, kde zabezpečoval monitorování voleb, vzdělávání voličů a watchdog programy. Dnes dohlíží na programy zaměřené na podporu digitální bezpečnosti (dss380.org), fact-checking (Verify.org.ua) a svobodu internetu a digitálních práv (netfreedom.org, ua) pro novináře a občanskou společnost. Získal titul M.A. z politických věd na Kyiv-Mohyla Academy.