Tomáš Vrba

Předseda správní rady, Nadace Forum 2000

Česká republika

Předseda správní rady Nadace Forum 2000 a předseda správní rady divadla Archa. Byl členem Občanského fóra a signatářem Charty 77. Zakladatel a bývalý předseda české sekce Asociace evropských novinářů, byl šéfredaktorem měsíčníku Nová Přítomnost (1997–2000) a českého a slovenského vydání čtvrtletníku Lettre Internationale Quarterly (1990–1995), místopředsedou Asociace evropských novinářů (2002–2004) a předsedou Rady ČTK (2004–2007). Získal doktorát z filozofie na Karlově univerzitě.