Tomáš Halík

Sociolog, prezident, Česká křesťanská akademie

Česká republika

Profesor filozofie na Univerzitě Karlově v Praze, rektor univerzitního kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze, prezident České křesťanské akademie a člen programové rady Nadace Forum 2000. Je rovněž spisovatelem a členem Evropské akademie věd a umění. V roce 1992 byl papežem Janem Pavlem II. jmenován poradcem Papežské rady pro dialog s nevěřícími. V roce 2008 obdržel od papeže Benedikta XVI. titul monsignore – čestný prelát Jeho Svatosti. V roce 2009 získal za obranu lidských práv a spravedlnosti ocenění „Pravda a spravedlnost“, v roce 2010 cenu Romana Guardiniho a v roce 2014 Templetonovu cenu.