Tom Carothers

Viceprezident pro studia, Carnegie Endowment for International Peace

USA

Thomas Carothers je viceprezidentem pro Studium v Carnegie Endowment for International Peace. Carothers je autoritou v oblasti mezinárodní podpory demokracie, lidských práv, správy, právního státu a občanské společnosti. Dohlíží na všechny výzkumné programy v Carnegie. Rovněž řídí Program pro demokracii a právní stát a píše na témata související s demokracií. Je autorem šesti uznávaných knih a mnoha článků v prominentních časopisech a novinách. Je hostujícím profesorem na Central European University.