Thomas E. Garrett

Generální tajemník, Community of Democracies

USA

Thomas E. Garrett je od roku 2017 generálním tajemníkem Community of Democracies, mezivládní koalice států, která usiluje o koordinaci činnosti v oblasti lidských práv a demokracie na regionální a mezinárodní úrovni. V letech 1994 - 2017 zastával řadu vedoucích pozic v Mezinárodním republikánském institutu (IRI), včetně vedoucího teamu na Ukrajině, v Mongolsku a v Indonésii, či oblastního ředitele pro Blízký východ a severní Afriku. Působil také ve funkci viceprezidenta globálních programů. Jeho práci v IRI předcházelo působení v americké státní správě, v rámci výkonné i zákonodárné moci. Je držitelem mongolského Řádu přátelství. Magisterský titul z diplomacie a mezinárodních vztahů získal na Norwich University, bakalářský titul z politologie na University of Oklahoma.