Réka Heszterényi

Manažerka pro vztahy s veřejností a partnery, Nadace pro demokratickou mládež

Maďarsko

Réka Heszterényi je odpovědná za vnější vztahy v Nadaci pro demokratickou mládež/Foundation for Democratic Youth, budapešťské neziskové organizaci. Podporuje rozvoj demokratických dovedností mladých lidí jako horlivého pracovníka s mládeží a aspirujícího výzkumného pracovníka s mládeží. Mezi její výzkumné zájmy patří občanské vzdělávání, evropská identita a zapojování mládeže.