Pavel Telička

Člen Evropského parlamentu, 2. místopředseda evropské strany ALDE

Česká Republika

Poslanec evropského parlamentu za Českou republiku, Pavel Telička dříve pracoval na Ministerstvu zahraničních věcí, kde zastával funkci prvního náměstka ministra zahraničních věcí a státního tajemníka pro evropské záležitosti. V této pozici působil jako hlavní vyjednavač pro vstup České republiky do Evropské unie, za což získal pamětní medaili od českého prezidenta Václava Havla. Pavel Telička se později stal vedoucím Stálé mise ČR při EU a prvním českým členem Evropské komise. V letech 2004-2013 byl vedoucím parterem ve společnosti BXL Consulting, poradenské společnosti zaměřující se na problematiku EU. Působí jako druhý místopředseda ALDE a člen Komise pro dopravu a cestovní ruch a komise pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu.