Pavel Přibyl

Ředitel, FORS - České fórum pro rozvojovou spolupráci

Česká republika

Pavel Přibyl je od roku 2014 ředitelem FoRS - Českého fóra pro rozvojovou spolupráci. Platformy, k níž se řadí domácí neziskové organizace a think-tanky, národní sekce mezinárodních organizací, univerzity a další subjekty. Podílí se na koordinaci a reprezentaci členské základny vůči dalším aktérům zejména v ČR a EU, jako jsou státní instituce, partnerské platformy a sítě NNO, zástupci soukromého sektoru, aj. Dříve působil v CEE Bankwatch Network, Hnutí DUHA - Friends of the Earth CZ či Dopravní federaci NNO.