Paul M. Zulehner

Pastorální teolog

Rakousko

Paul M. Zulehner je rakouský katolický kněz a pastorální teolog. Je členem Rakouské i Evropské akademie věd. Mezi lety 2000 až 2007 byl děkanem teologické fakulty na Universität Wien, kde působil  od roku 1984 jako profesor pastorální teologie. V letech 1985–2000 byl teologickým poradcem Rady evropských biskupských konferencí. Na kněze byl vysvěcen v roce 1964, poté se stal kaplanem v rakouském Altmannsdorfu.