Oleksandra Drik

Předsedkyně správní rady, Civic Lustration Comittee

Ukrajina

V současné době Oleksandra Drik předsedá správní radě Civic Lustration Committee – nevládní organizace vytvořené během Euromajdanu v roce 2014, zaměřené na rekonstrukci vlády bez elit starého režimu a těch, kteří byli zapleteni v korupčních aférách. Nevládní organizace navrhla Zákon o očistě vlády, zajistila jeho průchod parlamentem a od října 2014 monitoruje jeho dodržování státními úřady. Organizace se také podílela na konstruktivním dialogu s Benátskou komisí, která se k zákonu vyjádřila, bránila zákon před několika útoky a před pokusy zastavit jeho přijetí, zajistila kontrolu veřejnosti nad dodržováním zákona a vytvořila největší ukrajinskou databázi jednotlivců, kterých se zákon týká.