Nikola Strachová

Vedoucí národní sítě Nadace Anny Lindhové

Česká republika

Nikola Strachová - vedoucí národní sítě Nadace Anny Lindhové a doktorandka v oboru mezinárodních vztahů a diplomacie, s velkým zájmem o multilaterální diplomacii a environmentální politiku. Anna Lindh Foundation je mezinárodní organizace podporující mezikulturní dialog a dialog občanské společnosti v evropsko-středomořském regionu.