Nada Dhaíf

Zakladatelka, Organizace pro nápravu & proti násilí v Baharajnu (BRAVO)

Bahrajn

Dr. Nada Dhaif založila Organizaci pro nápravu & proti násilí v Baharajnu (BRAVO), je také zubní a ústní chiruržka. Dhaif byla jednou z 20 lékařů a lékařek, kteří byli zadrženi, zajati a mučeni během povstání v Bahrajnu v roce 2011 za to, že poskytovali lékařskou péči pro-demokratickým protestujícím. Byla držena na samotce po 22 dní a byla donucena podepsat falešné prohlášení, kterým se přiznala k nenávisti k režimu. Po propuštění založila Dhaif BRAVO, první nevládní organizaci v oblasti Perského zálivu, která podporuje oběti mučení  a násilí, aby usiluje o naplnění lidskoprávních principů a odstoupení od praxe mučení. Dhaif byla po odvolání zproštěna obžaloby v červnu 2012. Nyní cestuje po světě a promlouvá o násilí, kterého se bahrajnská vláda dopouští.