Michael Staack

Spolupředseda Institutu mezinárodní politiky, Helmut Schmidt Universität

Německo

Spolupředseda Institutu mezinárodní politiky a profesor politologie a mezinárodních vztahů na univerzitě Helmuta Schmidta. V předchozích letech zastával funkci vedoucího katedry ekonomie a sociálních věd a vedoucího katedry politologie tamtéž. Je autorem řady publikací o německé zahraniční politice, evropské bezpečnosti, OBSE, mezinárodní politice, transatlantických vztazích a východní Asii.