Mete Coban

Výkonný ředitel, My Life My Say

Velká Británie

Mete Coban je výkonným ředitelem My Life My Say. Je znám pro organizování národních kampaní a průkopnictví v digitální demokracii. Pomohl založit parlamentní skupinu, která utvořila strukturovanou platformu pro spolupráci mezi mladými občany a poslanci během jednání o Brexitu. Mete pracoval na volební kampani Sadiqa Khana v jeho úsilí stát se kandidátem labouristické strany na volby starosty Londýna v květnu roku 2016. Úloha Mete Cobana během kampaně spočívala v propojení Sadiqa Khana s mladými voliči.