Matěj Lejsal

Ředitel, Domov Sue Ryder, z. ú.

Česká republika

Profesí je podnikový ekonom a sociální pracovník. Nejenže ho tyto profese baví, ale daří se mu je kombinovat – na pozici ředitele nevládní organizace Sue Ryder, která poskytuje sociální a zdravotní služby pro seniory, včetně obecné paliativní péče, a přináší nové přístupy a cesty v této oblasti. Toto propojení mu umožňuje i působení na katedře organizačních studií Fakulty humanitních studií na Univerzitě Karlově.