Martin Palouš

Prezident, Václav Havel Library Foundation

USA/Česká republika

Prezident nadace Václav Havel Library Foundation a akademický pracovník na Fakultě mezinárodních a veřejných vztahů na Florida International University v Miami. Martin Palouš byl velvyslancem České republiky při OSN (2006–2011) a v USA (2001–2005), působil jako náměstek ministra zahraničních věcí (1998–2001) a poslanec Parlamentu ČSFR (1990–1992). Je jedním z původních signatářů Charty 77 a v roce 1986 působil jako její mluvčí. Po revoluci v roce 1989 se podílel na vzniku Občanského fóra. Martin Palouš vystudoval přírodní vědy, filozofii a mezinárodní vztahy.