Mark Galeotti

Výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů v Praze

Česká republika / Velká Británie

Mark Galeotti je předním odborníkem na Rusko, výzkumným pracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů v Praze a koordinátorem zdejšího Centra pro evropskou bezpečnost. Je zároveň ředitelem konzultační společnosti Mayak Intelligence. Během své bohaté vědecké kariéry působil jako profesor světových studií na New York University, jako vedoucí katedry historie na Keele University či jako poradce Foreign and Commonwealth Office ve Velké Británii. Vystudoval historii na Cambridge University. Doktorský titul získal v oboru politologie na London School of Economics.