Lucie Vidovićová

Socioložka a výzkumná pracovnice

Česká republika

Lucie Vidovićová je odborná asistentka katedry sociologie a spoluzakladatelka týmu Centra pro výzkum stárnutí (CERA) fakulty sociálních studií MU. Spolupracuje také s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v.v.i. a řadou dalších národních i mezinárodních organizací věnujících se seniorské advokacii. Je spoluautorkou několika knih a desítek odborných textů, edituje weby www.ageismus.czhttps://starnuti.fss.muni.cz, a na sociálních sítích moderuje skupinu Stárnutí: Je věk jenom číslo. Byla neformální rodinnou pečující a ví, jak vypadá dekubitus.