Lejla Junus

Ředitelka, Institut pro mír a demokracii

Nizozemí/Ázerbájdžán

Lejla Junus je ředitelkou Institutu pro mír a demokracii a zakladatelkou Krizového centra pro ženy v Ázerbájdžánu. Rozsáhle publikuje o regionální bezpečnosti a budování státu, demokratizaci a lidských právech na Kavkaze. Její práce v oblasti lidských práv začala v Ázerbájdžánu během sovětského období, kdy se stala členkou ilegálního hnutí „Národnostních menšin proti bolševickému režimu“. V květnu 2013 získala mezinárodní ocenění Theodor-Haecker-Prize a stala se rytířem francouzské Čestné legie. Junus vytvořila seznam se jmény všech politických vězňů v Ázerbájdžánu od roku 1995. Od 30. července 2014 do 9. prosince 2015 byla i ona ve vězení. Od dubna 2016 žije v emigraci v Nizozemí.