Kevin Casas-Zamora

Generální tajemník, International IDEA

Kostarika/Švédsko

Dr. Kevin Casas-Zamora je generálním tajemníkem Mezinárodního institutu pro demokracii a volební asistenci (International IDEA) a seniorním výzkumným pracovníkem v Inter-American Dialogue, centru pro výzkum politiky se sídlem ve Washingtonu. Dříve byl druhým viceprezidentem Kostariky a Ministrem národního plánování; tajemníkem pro politické záležitosti při Organizaci amerických států; seniorním výzkumným pracovníkem v Brookings Institution; a národním koordinátorem Zprávy o lidském rozvoji Rozvojového programu OSN. Je držitelem právnického titulu na Kostarické univerzitě, magisterského titulu v oboru Státní správy na Univerzitě v Essexu a doktorského titulu z politologie na Univerzitě v Oxfordu. Je autorem několika studií o financování kampaní, volbách, demokratizaci, občanské bezpečnosti a civilně-vojenských vztazích v Latinské Americe.

LinkedIn