Kenneth Wollack

Prezident, Národní demokratický institut

USA

Kenneth Wollack je prezidentem Národního demokratického institutu. Institut je aktivní ve více než 65 zemích, kde podporuje demokratické volby, politické strany, parlamenty, občanskou angažovanost a posilování role žen v politice. V rámci podpory činnosti institutu na politických rozvojových programech cestoval Kenneth Wollack ve východní a střední Evropě, v bývalém Sovětském svazu, v Latinské Americe, na Středním východě, v Asii a v Africe. Před nástupem do NDI Kenneth Wollack pracoval v redakci zpravodaje Middle East Policy Survey a také pravidelně psal o zahraničních otázkách pro Los Angeles Times.