Karel Škácha

Ředitel, Nadační fond proti korupci

Česká republika

Karel Škácha je ředitelem NFPK od roku 2017. Působil jako zahraniční redaktor a pak deset let v soukromé sféře, kde navrhoval např. firemní compliance programy. Specializuje se na unijní dotace, veřejné zakázky, problematiku střetu zájmů a zastupuje NFPK v Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí. Jeho cílem je rozvoj občanské společnosti i proto vyučuje kurzy o lobbingu a zájmových skupinách v ČR.