Jiří Schneider

Ředitel. Aspen Institut v Praze

Česká republika

Současný ředitel Aspen Institutu v Praze Jiří Schneider zastával v letech 2010 až 2014 funkci prvního náměstka ministra zahraničních věcí České republiky. Působil také jako vědecký pracovník v Pražském institutu bezpečnostních studií, kde pracoval i jako programový ředitel. Před rokem 2005 působil na několika pozicích na Ministerstvu zahraničí, byl vrchním ředitelem a politickým ředitelem, vedoucím Odboru politického plánování a velvyslancem České republiky v Izraeli. Před začátek své diplomatické kariéry byl poslancem Federálního shromáždění ČSFR. Vystudoval ČVUT a religionistiku na University of Cambridge.