Jerzy Buzek

Bývalý předseda Evropského parlamentu

Polsko

Polský politik a univerzitní profesor Jerzy Buzek je bývalý předseda vlády Polska a bývalý předseda Evropského parlamentu, ve kterém je členem od roku 2004 a kde v současnosti předsedá Komisi pro průmysl, výzkum a energii (ITRE) a Konferenci předsedů výborů. Předsedá také Evropskému energetickému fóru, platformě pro diskuzi evropských aktérů a politiků v oblasti energetiky. Působil jako reportér Evropského parlamentu pro Evropský Vnitřní energetický trh, Evropský strategický plán pro energetické technologie (SET-Plan) a Sedmý rámcový program Evropské unie pro výzkum. V roce 2010 společně s Jacquesem Delorsem navrhl vytvoření Evropského energetického společenství a strategii po posílení energetické legislativy a spolupráce uvnitř i mimo Evropskou unii. Obdržel čestný doktorát několika univerzit stejně jako čestné občanství více než desítky polských měst.