Jeremy Druker

Výkonný ředitel, Transitions

Česká republika/USA

Jeremy Druker je spolupředsedou konference Prague Media Point a výkonným ředitelem a spoluzakladatelem Transitions (TOL), organizace pro vývoj médií a poskytující zpravodajství o událostech ve 29 postkomunistických zemích. Jeremy Druker je předsedou správní rady Fulbrightovy komise v České republice. Jeremy Druker dále vyučuje kurz o vlivu sociálních médií na společnost na New York University v Praze. Je držitelem bakalářského titulu z Harvard College a magisterského oboru mezinárodních otázek z Columbia University.