Jeho Výsost kníže Albert II

Kníže monacký

Monako

Kníže Albert II. Monacký se roku 2005 stal následníkem trůnu po otci knížeti Rainerovi III. Během své vlády se zaměřuje na sociální dopady a je odhodlán realizovat příkladnou politiku z hlediska životního prostředí skrze podporu rozvoje hromadné dopravy, ekologických vozidel, obnovitelné energie a budov s vysokou kvalitou životního prostředí. Snaží se dodržovat principy hospodářského rozvoje s etickým duchem a maximální transparentností. V oblasti lidských práv kníže Albert II přispěl k několika důležitým legislativním změnám - včetně potvrzení zásady svobody projevu médií, organizace systému odpovědnosti za základní lidská práva a veřejný pořádek, modernizace školského práva a zvýšené ochrany práv dítěte a zavedení zásady svobody sdružování a rovnosti mezi muži a ženami.